TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU

&

III. BODRUM ULUSLARARASI OPTİMİST YARIŞI   (TYF - BIOR)

 

03-08 Mart 2015

Bodrum – Muğla - Türkiye

YARIŞ İLANI

 

Türkiye Yelken Federasyonunun 2015 yılı Faaliyet Programında yer alan Açık Türkiye Optimist Federasyon Kupası & III. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışı (BIOR) 03-08 Mart 2015 tarihleri arasında B.B.Bodrum Spor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde İçmeler / Bodrum / Muğla’da yapılacaktır.

Bu yarışlar Optimist ve Optimist Junior sınıfları için seçme kriterlerinden biridir.

 

1. KURALLAR

1.1. Yarışlar, ISAF Yelken Yarış Kuralları (RRS) (2013-2016), TYF 2015 yılı İlke Kararları, bu Yarış İlanı, TYF Genel Yarış Talimatı, TYF Hakem Talimatı, TYF Yelken Yarışları Düzenleme Talimatı, TYF Sporcu Lisans Tescil, Vize ve Transfer Talimatı, TYF Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı, TYF Yelken No Tahsis Talimatı, TYF Destek Botu Kullanma Talimatı, TYF Reklam Talimatı, yarışan sınıfların geçerli Sınıf Kuralları ile yayınlanacak Ek Yarış Talimatları uyarınca yapılacaktır.

 

1.2)        Kural 61.1 “ Protesto Edileni Bilgilendirme” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

       Kural 61.1(a)’ya ilave olarak “ Protesto eden bir tekne, protesto edileni Yarış Komitesine finiş hattında, finişten hemen sonra bildirecektir.

1.3)        Kural 40 ve Bölüm 4 önsöz aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

1.3.1)  Kural 40’ın ilk maddesi iptal edilmiş ve şu ifade yerini almıştır : “ Her yarışmacı sınıf   kuralı 4.2 (a)’ya göre suda bulunduğu sürede kendi elbise veya özel malzemelerini değiştirme veya düzeltme amaçlı durumlar dışında kişisel yüzdürücülerini giyeceklerdir.”

      1.3.2) Bölüm 4’e önsöz olarak, ‘yarıştan sonra’: “ Kural 40 dışında madde 1.4.1’ ek olarak “ ibaresi de eklenmiştir

1.4)         Kural değişiklikleri yarış talimatında gösterilecektir. Yarış talimatları diğer kuralları da değiştirebilir.

1.5)         Dil konusunda herhangi bir çelişki söz konusu olduğunda İngilizce metin geçerli olacaktır.

 

2. REKLAM

2.1)        ISAF düzenlenme 20.5.3 (a) göre; düzenleme 20.3.2 gereğince hiçbir reklam gösterilmeyecektir.

2.2.)       Tekneler, organizasyon komitesi tarafından sağlanan reklâmları üzerlerinde taşıyacaklardır.

 

3.KAYIT

3.1) Yarış tüm ülkelerin katılımına açıktır.  Yarışmacıların, 2000 ve sonrası doğumlu olması gerekmektedir.

3.2) Kayıtlar, online kayıt formu doldurularak yapılacaktır (www.bodrumbior.com)

3.3)  Ön kayıtlar için son tarih 23 Şubat 2015’ dir. Bu tarihten sonra yapılan ön kayıtlar için kesin kayıt sırasında 2 misli kayıt ücreti talep edilecektir.

3.4) Kesin kayıtlar, B.B.Bodrum Spor Kulübü Yelken Şubesi’nde (İçmeler Mevkii / Bodrum) kurulan yarış sekreterliğine 03 Mart 2015 Salı günü saat 20.00’ ye kadar yaptırılacaktır.

3.5) Yarış kayıt ücreti 20 TL’ dir.

3.6) Antrenörler, Antrenör Kayıt Formunu doldurarak ve bot ekipmanlarını kontrol ettirerek, Madde 3.3’ deki süre içinde Yarış Ofisine kayıtlarını yaptıracaklardır. Destek Botu Kullanma Talimatına uygun olmayan antrenör ve antrenör botlarının görev yapmasına izin verilmeyecektir.

3.7) 2015 yılı Antrenör Vizesi olmayan antrenörlerin kaydı alınmayacaktır.

 

4. YARIŞ FORMATI

4.1) Yarış Kurulu, katılacak sporcu sayısını dikkate alarak gerektiğinde gruplandırma yapabilecek (grup sayıları eşit olacaktır) ve bu takdirde ilan edeceği gruplar ile yarışları planlayarak duyuracaktır.

4.2)  Grupların ilk dağılımı Yarış Komitesi tarafından 03 Mart 2015 Salı günü, kayıt yaptıran sporculara göre yapılacaktır. Daha sonra kayıt yaptıran sporcular listenin altına kayıt sırasına göre eklenecektir.

 

5.PROGRAM

5.1)

 

Tarih

Saat

Faaliyet

3 Mart 2015 Salı

13.00-20.00

13.00

14.00

18,00

Kayıt

Takım Liderleri / antrenör toplantısı

Deneme Yarışı

Açılış Töreni

4 Mart 2015 Çarşamba

10.00

11.00

 

Takım Liderleri / antrenör toplantısı

Yarışlar

5 Mart 2015 Perşembe

10.00

11.00

Takım Liderleri / antrenör toplantısı

Yarışlar

6 Mart 2014 Cuma

10.00

11.00

Takım Liderleri / antrenör toplantısı

Yarışlar

7 Mart 2015 Cumartesi

10.00

11.00

Takım Liderleri / antrenör toplantısı

Yarışlar

8 Mart 2015 Pazar

10.00

11.00

15.30

18.00

Takım Liderleri / antrenör toplantısı

Yarışlar

Son uyarı saati

Ödül ve Kapanış Töreni

 

5.2)  Günde en fazla 3 yarış olmak üzere toplam 15 yarış yapılması planlanmıştır.

 

6. ÖLÇÜ

6.1)  Her yarışmacı, teknesini geçerli Sınıf Kurallarına uygun bir şekilde bulundurmakla yükümlüdür. Yarış Kurulu kesin kayıt öncesinde olduğu gibi yarışlar arasında veya sonunda hem karada hem de denizde teknelerde ölçü kontrolleri yapabilir.

6.2) Yarış komitesine yazılı dilekçe ile bildirilmediği taktirde fonksiyonunu yitiren yada kaybolan malzemenin yerine konmasına izin verilmeyecektir. Böyle bir durum ilk fırsatta yarış komitesine bildirilmelidir.

6.3)  Zarar gören malzemenin değiştirilmesine, yarış ofisinde ilgili form doldurulup, zarar gören ve yerine kullanılacak malzemenin ölçü kontrolü sağlandıktan sonra izin verilecektir.

6.4) Malzemenin değiştirilmesi su üzerinde iki yarış arasında yapıldıysa, hem zarar gören hem de yerine konan malzeme günün yarışlarından sonra ölçü komitesine gösterilmeli ve yarış komitesi tarafından kabul edilmelidir.

6.5) Yapılan ölçümlerde sınıf kurallarına uygun olmadığı tespit edilen tekne sahibi sporcular duruşmasız olarak ceza puanı alacaklardır.


7.  YARIŞ TALİMATLARI

Yarış Ofisi duyuru panosunda ve organizasyonun web sitesi olan www.bodrumbior.com adresinde ilan edilecektir.

 

8. YARIŞ ALANI

Yarış Sekreterliği, B.B.Bodrum Spor Kulübü Yelken Şubesi Kayıkhane tesislerinde, Atatürk Cad. No:186 Forever Otel Altı , İçmeler Mevkiinde, kurulacaktır.  Yarış alanı Ek A’da gösterilmiştir.

 

9. PARKUR

Yarış Parkuru EK B’ de gösterilmiştir.

 

10. CEZA SİSTEMİ

10.1) RRS ( 2013- 2016 ) Ek P uygulanacaktır.

10.2) Bu yarışlar için su üzerinde Uluslararası Jüri ( IJ)  görev yapacak olup, Kural 75 gereği verdiği kararlar nihaidir ve temyizi yoktur.

 

11. PUANLAMA

11.1) Yarışmada az puan sistemi (RRS Ek A) uygulanacaktır.

 

12. DESTEK BOTLARI

12.1. Destek botları organizasyon komitesine kayıt ettirilmelidir.

12.2) Tüm destek botları, organizasyon komitesi tarafından belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür.

12.3) Destek botları, uyarı işaretinden finiş tamamlanana kadar ve yarış kurulu tehir, abandone veya genel geri çağırma uygulamalarına gittiği durumlar haricinde yarış parkuru dışında kalacaklardır.

 

13. TEKNE PARKI

Tekneler kendilerine tahsis edilen mahaller dışında park edemezler.

 

14. ÖDÜLLER

Yarışmada ödüllerin dağıtımı şu şekilde olacaktır;

*                             Genel Klasman ilk 10 sporcu

*                             Kızlar ilk 3 sporcu

*                             Junior ilk 5 sporcu

*                             Junior Kızlar ilk 3 sporcu

 

Organizasyon Komitesi tarafından verilecek özel ödüller ise;

*                             Genel Klasman 1.si /2.si ve 3.sü                               Optimist Yelkeni
*                             Junior 1.si                                                                Optimist Yelkeni
*                             Kızlar 1.si                                                                Optimist Yelkeni

*                             Ödül töreninde kura ile 3 adet                                  Optimist Yelkeni verilecektir.

 

15. KONAKLAMA

15.1) Organizasyonda konaklama yapılacak otellere ait bilgiler organizasyon web sitesi olan www.bodrumbior.com adresinde yayınlanacaktır.

 

16. SORUMLULUK

16.1. Yarışmacılar tamamen kendi şahsi sorumlulukları altında yarışa katılırlar (RRS Kural 4-Yarışma Kararı) TYF, Yarış Kurulu ve organizatör Yarıştan önce, Yarış esnasında ve sonrasında vuku bulacak her türlü can ve mal hasarından ötürü sorumluluk kabul etmez. Yarışa kaydını yaptıran her yarışmacı bu hususu peşinen kabul eder.

16.2. Sporcuların kayıt formunda kendi imzasının yanısıra velisinin veya idarecisinin de imzasının bulunması zorunludur.

 

17. DİĞER HUSULAR VE İLETİŞİM

17.1) Organizasyon ile ilgili tüm bilgilere organizasyon web sitesi www.bodrumbior.com adresinde ulaşılabilir.

17.2) Her takımdan, kulüp bayrağını getirmesi rica olunur. Programda yer alan, 3 Mart 2015 Salı günü saat 18.00’ de yapılacak olan açılış töreninde gerekecektir.

17.3) Tekne nakliyeleri İl Müdürlüğü / Kulüp veya sponsor katkıları ile gerçekleşecektir.

17.4) Hakemlerin ve diğer görevlilerin otobüs ücretleri (otobüs rayiç bedeli üzerinden) konaklama ve yemek masrafları ev sahibi kurum tarafından, görev tazminatları TYF tarafından karşılanacaktır.

17.5) İletişim Bilgileri;

Adres: B.B.Bodrum Spor Kulübü Yelken Şubesi, Kumbahçe Mah. Atatürk Cad. No: 186, Forever Otel Altı, İçmeler Mevkii 48400 Bodrum / Muğla / Türkiye

Telefon & Fax: +90  252 313 50 60

Mail: info@bodrumbior.com

 

18. GÖREVLENDİRMELER

18.1) TYF Optimist Milli Takım Antrenörü: TAMER BAŞLIĞ

18.2) TYF Mali Sorumlusu: RECEP ARSLAN

          18.3) TYF Yarış Sorumlusu: ERMAN ARAS ve ÖMER KARACALAR

 

 

 

EK A

Yarış Alanı                                         -                              BODRUM                                            37 10N, 27 26E

 

 

EK B

 

Yarış Parkuru

Facebook'ta Paylaş
ANASAYFA

YELKEN KULÜBÜ

YARIŞ YÖNETİMİ

SPONSORLAR

İLETİŞİM

Sosyal Medya
  
Dil Seçenekleri
  
Her Hakkı Saklıdır.
© Bodrum International Optimist Regatta.

Web Tasarım Şeref SEVEN

×